Luận văn Sự thâm nhập của tiếng anh vào tiếng việt trên một số phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam

Ngôn ngữ luôn gắn bó với xã hội loài người. Với tư cách là công cụ giao tiếp, mỗi ngôn ngữ có quan hệ trực tiếp với cái xã hội mà trong đó nó được xem là công cụ giao tiếp của xã hội đó. Vì thế, những biến động của xã hội luôn có tác động đến ngôn ngữ. Ở xã hội Việt Nam, giai đoạn đổi mới với những chương trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa được đánh dấu bởi những biến đổi diễn ra trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Những biến đổi đó đã tác động trực tiếp đến tiếng Việt và được thể hiện khá rõ trong ngôn ngữ này. Một trong những biến đổi đáng kể của tiếng Việt là sự gia tăng rất nhanh những từ ngữ vay mượn tiếng Anh. Cũng giống như hàng loạt từ Hán Việt du nhập vào tiếng Việt trong thời kỳ độc lập tự chủ, xây dựng đất nước trước đây, trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước hiện nay, phạm vi vay mượn các từ ngữ tiếng Anh rất rộng, bao gồm những từ ngữ dùng trong sinh hoạt hàng ngày cho đến các lĩnh vực giải trí, khoa học kỹ thuật và kinh tế Những từ ngữ này lại được biểu đạt trên những phương tiện truyền thông đại chúng như báo in, phát thanh, truyền hình, Internet .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC