Luận văn Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện đường lối đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước ta, các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao, các trung tâm thương mại, khu chung cư cao tầng bên cạnh đó quản lý Nhà nước về PCCC còn nhiều bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế, dẫn đến là sự gia tăng các vụ hoả hoạn về số lượng và mức độ thiệt hại. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư lớn, ngành nghề sản xuất đa dạng, sử dụng nhiều nguyên nhiên vật liệu có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao tăng, thì nguy cơ cháy và thiệt hại do cháy gây ra ngày càng lớn. Thực tế cho thấy, so với tình hình cháy chung trên cả nước số vụ cháy tại các cơ sở có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xảy ra rất ít nhưng thiệt hại do cháy gây ra lại rất lớn, thống kê cho thấy năm 2008 chỉ có 24 (trong tổng số 1734 vụ) chiếm 1,4% vụ cháy xảy ra ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, thiệt hại là 365 tỉ đồng (trong tổng số 609,1) chiếm 59,9%, trong đó có 8 vụ cháy xảy ra ở các cơ sở 100% vốn đầu tư của Đài Loan xảy ra cháy gây thiệt hại 345 tỉ đồng. Cháy lớn gây thiệt hại rất nghiêm trọng về tài sản, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam cũng như sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung. Thực trạng đó có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân cơ bản nhất là vai trò quản lý nhà nước về dịch vụ PCCC còn nhiều bất cập. Từ thực tiễn trên cho thấy việc nghiên cứu đề tài “Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ PCCC trong doanh nghiêp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam ” là một yêu cầu có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC