Luận văn Tăng huyết áp ở người M'Nông tại xã Yang Tao, Lăk, Đăk Lăk năm 2009: Tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố liên quan

Tăng huyết áp (THA) là một vấn ñề sức khỏe cộng ñồng quan trọng tại các nước trên thế giới vì chiếm tỷ lệ khá cao, có xu hướng ngày càng tăng và gây ra nhiều biến chứng gây tử vong và tàn phế. Theo Kearney [63], năm 2000, tỷ lệ hiện mắc THA ở người trưởng thành trên toàn cầu là 26,4% với 972 triệu người bị THA, ñồng thời dự ñoán vào năm 2025, tỷ lệ hiện mắc THA tăng lên 29,2% với 1,56 tỷ người bị THA, tăng khoảng 60% so với năm 2000. THA là yếu tố nguy cơ hàng ñầu ñối với tử vong với 7,1 triệu người chết hằng năm, chiếm khoảng 13% số người tử vong toàn cầu và là nguyên nhân ñứng thứ ba, chiếm 4,5% của gánh nặng bệnh tậttrên toàn cầu với 64 triệu người sống trong tàn phế [50]. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế và Cục thống kê quốc gia, cho thấy THA là nguyên nhân ñứng thứ ba trong các nguyên nhân tử vong và nguyên nhân thứ 6 ñối với gánh nặng của bệnh tật trong các bệnh viện [6]; ñồng thời tỷ lệ hiện mắc THA trong cộng ñồng gia tăng nhanh theo thời gian: năm 1960 (1%) [7], năm 1992 (11,7%) [31], năm 2002 (16,3%) [17], năm 2005 (26,5%) [27], năm 2008 (27,2%) [12]. Tỷ lệ THA ngày càng gia tăng trên toàn cầu vì sự gia tăng về tuổi thọ và tần suất các yếu tố nguy cơ, ñặc biệt là béo phì dothức ăn nhanh và ít vận ñộng thể lực [3],[22] và tỷ lệ này có khoảng dao ñộng rất lớn phụ thuộc vào ñặc tính của mẫu nghiên cứu, ñặc biệt là về chủng tộc, nhóm tuổi và giới tính [64] và một số yếu tố khác như vùng ñịa lý, lối sống, nghề nghiệp, trình ñộ học vấn, ñiều kiện sống và các hành vi liên quan [44],[53]. Đăk Lăk là tỉnh miền núi, có 44 dân tộc cùng chung sống, ñiều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, dân tộc thiểu số tại chỗ chủ yếu là người Ê Đê và M’nông [25]. Huyện Lăk nằm phía nam tỉnh Đăk Lăk, bao gồm 16 dân tộc anh em, trong ñó dân tộc M’nông chiếm cao nhất với 31.156 người, chiếm 52% dân số của huyện, trong ñó ñặc biệt Yang Tao làmột xã nằm phía ñông 11 bắc của huyện Lăk, bao gồm khoảng 7.000 nhân khẩu nhưng là xã có ña số người M’nông sinh sống với 6639 người, chiếm 95% dân số toàn xã và 21% người dân tộc M’nông của huyện Lăk [25].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC