Luận văn Thiết kế bộ điều khiển pid thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có mô men quán tính thay đổi

Cho ñến nay ñộng cơ ñiện một chiều ñóng một vai trò quan trọng trong nghành công nghiệp cũng nhưtrong cuộc sống của chúng ta. Động cơ ñiện một chiều ñược ứng dụng rất phổbiến trong các nghành công nghiệp cơkhí, ởcác nhà máy cán thép,nhà máy xi măng, tàu ñiện ngầm và các cánh tay Robot. Để thực hiện các nhiệm vụtrong công nghiệp ñiện tửvới ñộchính xác cao, lắp ráp trong các dây chuyền sản xuất, yêu cầu có bộ ñiều khiển tốc ñộ. Đối với các phương pháp ñiều khiển kinh ñiển, do cấu trúc ñơn giản và bền vững nên các bộ ñiều khiển PID (tỷlệ, tích phân, ñạo hàm) ñược dùng phổ biến trong các hệ ñiều khiển công nghiệp. Chất lượng của hệthống phụthuộc vào các tham sốKP, TI, TD của bộ ñiều khiển PID. Nhưng vì các hệsốcủa bộ ñiều khiển PID chỉ ñược tính toán cho một chế ñộlàm việc cụthểcủa hệthống, do vậy trong quá trình vận hành luôn phải chỉnh ñịnh các hệsốnày cho phù hợp với thực tế ñểphát huy tốt hiệu quảcủa bộ ñiều khiển. thì ta phải biết chính xác các thông sốvà kiểu của ñối tượng cần ñiều khiển. Hơn nữa, bộ ñiều khiển này chỉchính xác trong giai ñoạn tuyến tính còn trong giai ñoạn phi tuyến thì các phương pháp ñiều khiển kinh ñiển không thực hiện ñược.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC