Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo Phú Hưng - Hải Dương

Điện năng là một dạng năng lượng có nhiều ưu điểm như: Dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác (nhiệt, cơ, hóa .) dễ truyền tải và phân phối. Chính vì vậy điện năng được dùng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp, là điều kiện quan trọng để phát triển các khu đô thị và khu dân cư. Vì lý do đó khi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một bước. Nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng trong giai đoạn trước mắt mà còn dự kiến cho sự phát triển của tương lai. Đặc biệt trong nền kinh tế nước ta hiện nay, đang chuyển dần từ một nền kinh tế mà trong đó nông nghiệp chiếm một tỷ lệ lớn sang nền kinh tế công nghệ mà ở đó máy móc dần thay thế cho sức lao động của con người. Để thực hiện được chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành nghề thì không thể tách rời việc nâng cấp và cải tiến hệ thống cung cấp điện để có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng không ngừng về điện. Là một sinh viên ngành điện, thông qua việc thiết kế đồ án giúp em bước đầu có kinh nghiệm về thiết kế hệ thống cung cấp điện trong thực tế. Để làm được điều đó không thể thiếu được sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo, những người đã đi trước có nhiều kinh nghiệm chỉ bảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC