Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí duyên hải

Độ tin cậy cấp điện: mức độ đảm bảo liên tục tuỳ thuộc vào tính chất và yêu cầu của phụ tải. - Chất lượng điện năng : được đánh giá qua 2 chỉ tiêu là tần số và điện áp. Tần số do cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều khiển, còn điện áp do người thiết kế phải đảm bảo về chất lượng điện áp. - An toàn: Công trình cấp điện phải được thiết kế có tính an toàn cao, an toàn cho người vận hành, người sử dụng và an toàn cho chính các thiết bị điện và toàn bộ công trình. - Kinh tế: Một đề án cấp điện ngoài đảm bảo được các vấn đề tin cậy, chất lượng, an toàn thì cũng cần phải đảm bảo về kinh tế. - Ngoài ra người thiết kế cũng cần phải lưu ý đến hệ thống cấp điện thật đơn giản dễ thi công, dễ vận hành, dễ sử dụng, dễ phát triển .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC