Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy dệt

Ngày nay nền kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân được nâng cao. Nhu cầu sử dụng điện năng trong mọi lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp thương mại và dịch vụ cũng như trong sinh hoạt tăng trưởng không ngừng. Trong đó công nghiệp luôn là lĩnh vực tiêu thụ điện năng lớn nhất. Chất lượng điện áp ổn định luôn là một yêu cầu quan trọng. Với quá trình trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế sau mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, ngành công nghiệp, nhà máy dệt không nằm ngoài nhu cầu đó. Chất lượng điện áp ảnh hưởng tới chất lượng dệt tới từng sản phẩm Vì thế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện là mối quan tâm hàng đầu trong thiết kế cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp nói chung và các nhà máy dệt nói riêng. Với một sinh viên theo học chuyên ngành điện công nghiệp, sẽ phải nắm vững và ứng dụng được các kiến thức đã học vận hành, sửa chữa thiết bị điện khi có sự cố, hoặc thiết kế các hệ thống cung cấp điện cho nhà máy, phân xưởng khi có yêu cầu. Trong nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp, em được phân công làm đề tài “Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy dệt”. do thạc sỹ Nguyễn Đức Minh hướng dẫn, em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đề tài của em gồm các chương sau: Chương 1: Xác định phụ tải tính toán cho nhà máy dệt Chương 2: Thiết kế mạng cao áp cho nhà máy dệt Chương 3: Thiết kệ mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí Chương 4: Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất cho nhà máy dệt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC