Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long

Ngày nay điện năng là một thứ thiết yếu nó đã tham gia vào mọi lĩnh vực của cuộc sống từ công nghiệp đến sinh hoạt . Bởi vì điện năng có nhiều -u điểm nh-: dễ dàng chuyển thành các dạng năng l-ợng khác (nhiệt cơ hoá.) dễ dàng truyền tải và phân phối . Chính vì vậy điện năng đ-ợc ứng dụng rất rộng rãi . Điện năng là nguồn năng l-ợng chính của các ngành công nghiệp , là điều kiện quan trọng để phát triển các đô thị và khu dân c- . Vì lý do đó khi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,kế hoạch phát triển điện năng phải đi tr-ớc một b-ớc , nhằm thoả mãn nhu cầu điện năng không những trong giai đoạn tr-ớc mắt mà còn dự kiến cho sự phát triển trong t-ơng lai. Điều này đòi hỏi phải có hệ thống cung cấp điện an toàn , tin cậy để sản xuất và sinh hoạt . Đặc biệt hiện nay theo thống kê sơ bộ điện năng tiêu thụ bởi các xí nghiệp chiếm tỷ lệ hơn 70% điện năng sản suất ra (nhìn chung tỷ số này phụ thuộc vào mức độ công nghiệp hoá của từng vùng Điều đó chứng tỏ việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy , xí nghiệp là một bộ phận của hệ thống điện khu vực và quốc gia , nằm trong hệ thống năng l-ợng chung phát triển theo qui luật của nền kinh tế quốc dân . Ngày nay do công nghiệp ngày cần phát triển nên hệ thống cung cấp điện xí nghiệp , nhà máy càng phức tạp bao gồm các l-ới điện cao áp (35-500kV)l-ới điện phân phối (6-22kV) và l-ới điện hạ áp trong phân x-ởng (220-380-600V)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC