Luận văn Thiết kế hệ thống chuông truyền lệnh trên tàu thủy

Đất nước ta hiện nay đang trên đà phát triển từ một nước nông nghiệp lạc hậu với mục tiêu trở thành một nước công nghiệp. Do vậy, sử dụng các thiết bị tự động là nhu cầu không thể thiếu của mọi xí nghiệp, nhà máy. Bên cạnh đó, việc giao thông vận tải cũng phát triển theo không kém, đặc biết đối với ngành hàng hải. Việc giao thông trên biển, vận chuyển hàng hóa, giao lưu trong nước và ngoài nước là vô cùng quan trọng trong bước chuyển mình của đất nước đối với toàn quốc nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Với đề tài “Thiết Kế Hệ Thống Chuông Truyền Lệnh Trên Tàu Thủy” do Ths. Nguyễn Đoàn Phong đưa ra,em đã thực hiện như sau: Nội dung đề tài: Chương 1. Tổng quan về tàu thủy và hệ thống lái tàu. Chương 2. Lựa chọn phương pháp thực hiện và thiết bị với giải pháp đã chọn. Chương 3. Xây dựng hệ thống

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC