Luận văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty cổ phần Gốm Đất Việt

Điện năng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống, công nghiệp, trong công cuộc xây dựng đất nước. Yêu cầu về sử dụng điện và thiết bị điện ngày càng tăng trong khi đất nước ta đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện năng. Thì việc thiết kế cung cấp điện để xây dựng một hệ thống cung cấp điện nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho một khu vực là công việc đầu tiên, bảo đảm cung cấp điện ổn định. Đồ án cung cấp điện là sự củng cố về kiến thức một cách toàn diện. Giúp cho sinh viên ngành điện khi ra trường có kỹ năng tốt để công tác tại các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp. Đặt nền móng kiến thức khi ra trường và công tác. Sau 4 năm học tập tại trường để hoàn thành khoá học, với sự nỗ lực của bản thân em đã được giao làm đồ án tốt nghiệp. Với đề tài được duyệt là “Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty cổ phần Gốm Đất Việt”, Nội dung của đồ án bao gồm 5 chương : Chương 1: Giới thiệu c ông ty cổ phần Gốm Đ ất Vi ệt. Chương 2:Các phuơng ph áp x ác đ ịnh ph ụ tải tính toán. Chương 3: Thiết kế mạng cao áp cho công ty Chương 4 : Thiết kế mạng hạ áp cho phân xuởng sấy nung Chương 5 : Tính toán bù công suất cho công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC