Luận văn Thiết kế hệ thống sấy dầu fo dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời

Bài báo đề cập đến việc xây dựng một hệthống đểsấy dầu FO bằng thiết bịtrao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống dùng năng lượng mặt trời, đưa ra cách thức đểvận hành, điều chỉnh hệthống sấy dầu sao cho phù hợp với từng điều kiện cụthể. Việc sấy dầu FO là khâu bắt buộc tạo ra độnhớt nhất định đểphun tơi sương cần thiết trước khi được đưa vào đốt trong lò hơi, cho nên ta dùng năng lượng mặt trời đểsấy nóng dầu này, tiết kiệm được một lượng điện năng khá lớn. Đồng thời bài báo trình bày các bước thực hiện và xây dựng công thức tính tóan trao đổi nhiệt ống lồng ống giữa dầu thô FO với nước nóng và tính tóan bộthu năng lượng mặt trời đểcấp nước nóng sấy dầu FO sửdụng cho lò hơi công suất 100kg/h.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC