Luận văn Thiết kế kỹ thuật dây chuyền đóng gói Artemia và trứng bào xác khô năng suất 10kg/mẻ đạt tiêu chuẩn thương phẩm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản

Trong những năm gần đây, ngành thuỷ sản nói chung và nuôi trồng thuỷ sản nói riêng có những bước phát triển rất nhanh đem lạ i giá trị to lớn về mặt kinh t ế cho đất nước. Để có được kết quả như thế chính là nhờ áp dụng kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật của nhiều lĩnh vực trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành công nghiệp được thể hiện rất rõ nét qua một số dự án và rất nhiều máy móc phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản ra đời. Đây không chỉ l à điều thật sự cần thiết cho sự ph át triển củariêng ngành thuỷ sản mà còn là động lực rất tốt cho cả ngành công nghiệp vốn phát triển rất chậm ở nước ta. Xu hướng phát triển hiện nay l à các loại máy móc ít nhiều đều có tín h chất tự động hoặc bán tự động. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất h àng tiêu dùng và sản xuất thực phẩm , các hệ thống máy tự động đang ngày càng chiếm vai tr ò then chốt trong việc làm giảm giá thành sản phẩm và tăng năng suất lao động. Đối với khâu đóng gói sản phẩm, việc sử dụng các loại máy tự động để thay thế cho c ông việc đóng gó i thủ công là một đều tất yếu vì đây là khâu tốn rất nhiều sức lao động cho những công việc lặp đi lặp lại một cách không cần thiết. Do đó, trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, nhu cầu đối với các loại máy đóng g ói là rất lớn v à rất đa dạng. Tuy nhi ên, lâu n ay thị trường này vốn thuộc về các nh à sản xuất thiết bị n ước ngoài với rất nhiều ưu thế về công nghệ và kinh nghiệm, việc sản xuất máy móc trong nước thường không đáp ứng tốt về mặt chất lượng và năng suất mặc dù vẫn có ưu thế về giá thành. Vì vậy, đòi hỏi bức bách đối với lớp kỹ s ư trẻ hiện nay là phải thiết kế những loại máy ng ày càng tốt hơn trên cơ s ở kế thừa những thành tựu đã đạt được của những đàn anh đi trước và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuậ t mới nhất của thế giới v ào việc thiết kế và tiến tới chế tạo các loại máy móc đa dạng đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống. Trước xu hướng đó, Khoa Cơ khí -trường Đại học Thuỷ Sản đ ã đưa ra một số đề tài về thiết kế chế tạo một số máy móc thiết bị phục vụ cho ng ành nuôi trồng thuỷ sản. Một mặt giúp cho sinh viên làm quen v ới công việc của một kỹ s ư sau khi ra trường, vận dụng hết tất cả những kiến thức chuyên môn đã được học kết hợp với điều kiện và tình hình thực tế để đưa ra một phương án thiết kế khả thi nhất. Mặt khác, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp và thuỷ sản nước nhà. - 2 -Được sự đồng ý của bộ môn Chế tạo máy –Khoa Cơ khí -trường Đại học Thuỷ sản, em được nhận đề tài: “Thiết kế kỹ thuật dây chuyền đónggói Artemia và trứng bào xác khô năng su ất 10kg/mẻ đạt ti êu chuẩn thương phẩmphục vụ nuôi trồng thuỷ sản”của thầy PGS.TS Phạm H ùng Thắng. Nội dung thực hiện trong đề tài này gồm 7 chương: Chương 1: Tổng quan về công nghệ sản xuất khô artemia v à trứng bào xác phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Chương 2: Nh ững vấn đề chung v ề dây chuyền đóng gói v à l ựa chọn phương án thiết kế. Chương 3: Thiết kế kỹ thuật thiết bị định lượng nguyên liệu. Chương 4: Thiết kế các bộ phận của thiết bị. Chương 5: Lập quy trình chế tạo các chi tiết đặc thù. Chương 6: Vận hành và bảo dưỡng. Chương 7: Kết luận và đề xuất ý kiến

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC