Luận văn Thiết kế máy đập lúa tại ruộng phục vụ nông dân Khánh Hòa

Ngành công nghiệp chế tạo máy đã phát triển từ lâu trên thế giới và đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn . Tuy nhiên nghành này ở nước ta vẫn là nghành mới và non trẻ, nhưng chúng ta cũng đã có những thành công nhất định, thực tế đã chứng minh và dần khẳng định điều đó. Nhất là trong kỷ nguyên mới này nghanh công nghiệp chế tạo máy được coi là nghành công nghiệp mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trước tình hình khoa cơ khí trường đại học Nha Trang đã đưa ra mọt số đề tài tốt nghiệp yêu cầu thiết kế chế tạo máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với mục đích giup sinh viên sắp tốt nghiệp tổng hợp lại những kiến thức đã học và giúp cho sinh viên làm quen với công việc của một kỹ sư sau khi tốt nghiệp ra trường. Được sự đồng ý của bộ môn Chế Tạo Máy –Khoa Cơ Khí-Trường Đại Học Nha Trang.Em được nhận đề tài tốt nghiệp với nội dung: “Thiết kế máy đập lúa tại ruộng phục vụ nông dân Khánh Hòa”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC