Luận văn Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso-Butan

Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học công nghệnói chung, ngành công nghệ dầu mỏ và khí cũng không nằm ngoài sự phát triển đó. Đây là một ngành công nghiệp có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế thế giới, nó tạo ra một nguồn năng l-ợng lớn cung cấp cho chúng ta. Ngành công nghiệp phát triển này ngày một tạo ra nhiều hơn các sản phẩm dầu mỏ, đồng thời chất l-ợng của chúng cũng đ-ợc nâng cấp lên nhiều đáp ứng đ-ợc hoàn toàn yêu cầu kỹ thuật của các loại động cơ cũng nh-các loại máy móc công nghiệp và dân dụng. Với sản phẩm xăng nói riêng, xăng lấy từ phân đoạn xăng ch-ng cất trực tiếp thì không đáp ứng đ-ợc yêu cầu kỹ thuật cần thiết,tri số octan của xăng này chỉ đạt khoảng 30 đến 60, do trong thành phần chứa chủ yếu là các cấu tử nparafin, rất it iso-parafin và thơm. Màhiện nay các nhà chế tạo động cơ không ngừng nâng cao công suất, chất l-ợng động cơ. Nh-vậy chất l-ợng nhiên liệu dùng cho động cơ cũng phải đ-ợc nâng lên cho phù hợp. Động cơ càng có công suất cao thì tức là nó phải có tỷ số nén cao, động cơ có tỷ số nén cao thì xăng phải có trị số octan cao mới đảm bảo đ-ợc công suất của động cơ, để nhiên liệu cháy tốt trong động cơ, cháy không bị kích nổ, cháy hoàn toàn, đảm bảo đ-ợc độ bền tuổi thọ cho động cơ . Vì vậy yêu cầuvề trị số octan phải đạt trên 80. Để nâng cao chất l-ợng của xăng, đảm bảo đ-ợc đúng yêu cầu về chất l-ợng của nhiên liệu này ng-ời ta đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau trong khi sản xuất nh-: + Dùng ph-ơng pháp hóa học: tức là áp dụng các ph-ơng pháp lọc dầu tiên tiến hiện đại để biến đổi thành phầncủa xăng, chuyển các hydrocacbon mạch thẳng thành các hydrocacbon mạch nhánh, thành các hydrocacbon vòng no hoặc vòng thơm. Đó là các công nghệ cracking xúc tác, reforming xúc tác, isome hóa, alkyl hóa.Và để có đ-ợc xăng thành phẩm thì ng-ời ta phải pha trộn các loại xăng trên với nhau và pha thêm phụ gia

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC