Luận văn Thiết kế trạm biến áp trung gian 110kV Chí Linh – Hải Dương

Trong công cuộc công nghiệp hoá ư hiện đại hoá đất nước, quá trình phát triển sản xuất được nâng cao. Nhu cầu về điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ và đời sống sinh hoạt tăng trưởng không ngừng. Xuất phát từ thực tế việc cung cấp điện cho các khu dân cư, công trình khoa học, xây dựng hay sản xuất là một vấn đề ngày càng cấp bách, đòi hỏi chất lượng điện năng cung cấp phải tốt, giá thành rẻ và hợp lí. Chính vì lẽ đó mà các nhà máy điện, các trạm phân phối, các trạm biến áp trung gian ngày càng phải được tăng lên để có nguồn điện hợp lí đến tong khu vực, trong nhà máy trong hộ tiêu thụ. Việc giải quyết đúng đắn vấn đề kinh tế – kỹ thuật trong thiết kế xây dựng và vận hành chúng mang lại ích cho sự phát triển của ngành điện hiện nay. Sau 4 năm học tập và nghiên cứu tại trường cùng với sự hướng dẫn của cô giáo thạc sĩ Đỗ Thị Hồng Lý em đã được giao đề tài tốt nghiệp: “Thiết kế trạm biến áp trung gian 110kV Chí Linh – Hải Dương”. Đề tài gồm những nội dung sau: Chương 1. Giới thiệu chung về trạm biến áp. Chương 2. Lựa chọn các thiết bị điện trong trạm biến áp. Chương 3. Tính toán ngắn mạch. Chương 4. Hệ thống nối đất của trạm. Chương 5. Phương pháp bảo vệ, đo lường và điều khiển trạm biến áp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC