Luận văn Thiết kế và thi công Angten Yagi

(Bản scan) Anten là các hệ thống cho phép truyền và nhận năng lượng trường điện từ. Anten có thể được xem như là các thiết bị (devices) dùng để truyền năng lượng trường điện từ giữa máy phát và máy thu mà không cần bất kỳ phương tiện truyền dẫn tập trung nào như; cáp đồng, ống dẫn sóng hoặc sợi quang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC