Luận văn Thử nghiệm ương nuôi cá lóc bông (channa micropeltes) từ bột lên hương ở các mật độ khác nhau

Nghiêncứu này được thực hiện trên cá lóc bông nhằm tìm ramật độ ương thích hợp ở2 hình thức ương trong bểvà ương trong giai. Thí nghiệm ương cá lóc bông trongbểvới cácmậtdộ khác nhau 600 con/m2900 con/m2 , 1200 con/m2 . Cá đượcbố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong 9bể(1m2/bể), cá được cho ăn theo nhucầuvới các loại thức ăn như moina, trùn chỉ và thức ăn chế biến. Sau 30 ngày ương thu được kết quảvềtăng trưởng và tỉlệsống ở các nghiệm thứctương đương, trong đóvớimật độ 1200 con/m2 chokết quảvềtỉlệsống caohơn 2mật độ cònlại. Nhưvậy cá lócbông có thể được ươngvới 3mật độ 600 con2 , 900 con/m2 , 1200 con/m2vẫn đảmbảo tăng trưởngtốt vàtỉlệsốngtương đối, trong đóvớimật độ ương 1200 con/m2là tối ưu nhất. Ở thí nghiệm ương cálóc bông trong giai đặt ngoàitrời (9 giai,1m2 /giai)cũng vớimật độ ương và điều kiện chăn sóc như trênbể, ở 3mật độ 600 con/m2 , 900 con/m2 và 1200 con/m2 đều chokết quảtươngtự nhauvềtốc độtăng trưởng, tỉlệsống với các giá trịtương ứng là (39,1%, 35,9%và 37,5%,).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC