Luận văn Thực trạng công tác thu - Chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã Diễn an, huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ An

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Cùng với đó, đất nước ta đã có những cải cách vượt bậc trên tất cả mọi mặt kinh tế- chính trị- văn hóa- xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của nước ta trong giai đoạn 2010- 2014 đạt 5,7%. Tiếp đến, theo báo cáo của hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2014 thu ngân sách đạt 782.700 tỷ đồng, chi ngân sách là 1.006.700 tỷ đồng. Theo dự toán, trong năm 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ là 6,2 % kiềm chế lạm phát ở mức 5%. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã đem lại cho đất nước ta rất nhiều thuận lợi bên cạch đó cũng mang lại không ít thách thức như trong năm 2014 đã có 67,8 nghìn doanh nghiệp bị phá sản, ngừng hoạt động, chỉ số lạm phát dưới 3%, tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP là 5,3%. Do đó, yêu cầu đặt ra cho đất nước ta hiện nay đó là quản lý tốt các nguồn lực kinh tế, giảm thiểu nợ công, hạ thấp tỷ lệ bội chi ngân sách, phân phối thu nhập một cách hợp lý thông qua công tác quản lý thu- chi ngân sách nhà nước. Kế toán thu- chi ngân sách được xác định là khâu trọng tâm trong lĩnh vực quản lý thu- chi ngân sách nhà nước cũng như trong công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chức năng của phần hành này giám sát và phản ánh kịp thời và trung thực các thông tin về vấn đề thu- chi ngân sách theo thời gian. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho các thủ trưởng đơn vị cũng như các ban nghành chức năng nắm bắt kịp thời công tác thu chi để đưa ra các quyết định hợp lý nhằm hạn chế tình trạng bội chi cũng như chi sai mục đích và thực hiện thu đúng, thu đủ. Gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra tình trạng mất ổn định về công tác thu- chi ngân sách ở một số cơ sở xã, phường đã làm cho nhân dân mất niềm tin vào chính quyền xã, phường. Một trong những nguyên nhân đó là tình hình vi phạm trong công tác kế toán tài chính ở một số xã, phường; quản lý thu- chi ngân sách thiếu sự thống nhất đã dẫn đến tình trạng chồng chéo, thiếu linh hoạt trong vấn đề thu chi ngân sách tại địa phương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC