Luận văn Thực trạng kinh doanh xuất khẩu chè của công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên

Trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế và hoạt động bình đẳng trước pháp luật, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải có những phương hướng hoạt động kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để hoạt động kinh doanh được thuận lợi và an toàn cần đảm bảo được các hợp đồng xuất nhập khẩu với nước ngoài. Không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương là một yêu cầu cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp xuất khẩu như xuất khẩu chè. Công ty xuất nhập khẩu chè Thái Nguyên là một doanh nghiệp Nhà nước và có hoạt động xuất nhập khẩu với nhiều nước, trong đó xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của toàn công ty. Xuất phát từ thực tế kinh doanh của công ty kết hợp với những kiến thức đã được học tại trường và sự hướng dẫn của PTS.TS Trần Văn Chu, sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong công ty, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp đại học: “thuc trang va giai phap thuc day xuat khau che cua cong ty xuat nhap khau thai nguyen” Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận về xuất khẩu Chương II: Thực trạng kinh doanh xuất khẩu chè của công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu chè của công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC