Luận văn Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH kỹ thuật thời đại vật phẩm bao bì châu Á

1. Lý do chọn đề tài. Hiện nay trên toàn thế giới đang diễn ra xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, cùng với xu hướng đó là sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ. Xã hội ngày càng phát triển thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng cao, đó chính là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tìm mọi giải pháp để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khoe của thị trường. Với một nền kinh tế phát triển như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp, công ty cần phải hiểu rõ bản chất của từng lĩnh vực, từng chuyên môn của công ty mình để từ đó đề ra hướng phát triển cho công ty. Thật vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào khi làm ra một sản phẩm đều mong muốn sản phẩm đó được khách hàng ưa chuộng. Từ đó công ty luôn vạch cho mình một hướng đi đề ra các chiến lược nhằm mục đích thu hút khách hàng biết đến và tin dùng sản phẩm của công ty mình. Thị trường và khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của công ty. Dịch vụ chăm sóc khách hàng là một chiến lược kinh doanh được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm và đầu tư. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chỉ thực sự phát triển khi nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường. Từ những cơ sở của việc phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng, em nhận thấy việc phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á là một nền tảng phù hợp với công ty hiện nay. Nó góp phần giúp cho công ty phát triển hơn trong quá trình kinh doanh của mình trong những năm qua. Từ đó rút ra được những kinh nghiệm về mặt hạn chế cũng như những lợi ích để đưa ra được những kế hoạch và những chiến lược kinh doanh cho công ty trong thời gian tới. 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Lý luận và thực tiễn của việc phân tích hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á. 3. Phương pháp nghiên cứu Thu thập các luận văn của các anh chị khóa trước. Các tài liệu có liên quan đến đề tài này (sách, báo, ) Quan sát và tìm hiểu thực tế tại công ty. 4. Phạm vi nghiên cứu Công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á 5. Mục đích nghiên cứu Thông qua quá trình thực tập công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á tìm hiểu được hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện nay. Đồng thời sử dụng các kiến thức đã học để đánh giá hiệu quả của hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á. 6. Kết cấu đề tài Cấu trúc của đề tài: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng trong quản trị maketing Chương 2: Thực trạng về hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC