Luận văn Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ Đô

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng thương mại là một trung tâm tài chính có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế thông qua chức năng cung cấp tín dụng, nhận tiền gửi và thực hiện các dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh các nghiệp vụ truyền thống một nghiệp vụ hỗ trợ và mang tính chất khá quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nó giúp cho cán bộ tín dụng và ban lãnh đạo có quyết định đúng hơn đối với từng món vay, đó chính là nghiệp vụ thẩm định trong ngân hàng. Ngày nay, các ngân hàng có xu hướng mở rộng các loại hình dịch vụ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, các mánh khóe trong xã hội ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, điều đó sẽ đem lại những rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng. Chính điều này càng khẳng định vai trò của thẩm định trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt là công tác thẩm định dự án đầu tư. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thủ đô được nâng cấp và phát triển lên thành ngân hàng chi nhánh cấp I của Hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn kể từ 24/12/2007, trong suốt quá trình hoạt động trước đó và ngày từ khi phát triển lên chi nhánh cấp I Ngân hàng đã chú trọng đến công tác thẩm định. Các cán bộ tín dụng khi có dự án phải trực tiếp tiến hành thẩm định để từ đó đưa ra quyết định cho từng món vay và giúp Ban lãnh đạo có quyết định đúng trong việc cho vay, giúp cho Ngân hàng giảm bớt các rủi ro trong hoạt động cho vay.Và cũng kể từ thời gian này thì Ngân hàng đã và đang đón nhận những dự án thuôc lĩnh vực đóng tàu và Vận tải biển nhiều hơn một lĩnh vực không mới với ngành ngân hàng nhưng cũng không phải là cũ với các dự án mà các doanh nghiệp đang đầu tư. Bên cạnh những đóng góp của công tác thẩm định đối với hoạt động cho vay thì công tác thẩm định tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thủ đô còn có phát sinh những tồn tại cần tháo gỡ. Chính điều này tôi chọn đề tài “Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô.” làm đề tài chuyên đề 2. Mục đích nghiên cứu Chuyên đề đề cập nghiên cứu hệ thống vấn đề lý luận cơ bản về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư trong ngân hàng, vai trò của thẩm định ngân hàng trong nền kinh tế, đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng về công tác thẩm định dự án đầu tư của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thủ đô trong lĩnh vực đóng tàu và vận tải biển. Trên cơ sở đó đưa ra những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tại Ngân hàng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Thẩm định ngân hàng là một nghiệp vụ rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và khá rộng vì trong ngân hàng thẩm định có thể diễn ra ở tất các khâu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Chính vì vậy, để có thể đi sâu vào một nghiệp vụ cụ thể của Ngân hàng, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thủ đô nói chung và thẩm định các dự án trong lĩnh vực đóng tàu và vận tải biển nói riêng. 4. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề sử dụng các phương pháp lý thuyết hệ thống duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phân tích hoạt động kinh tế, thống kê, tổng kết thực tiễn, phân tích 5. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm hai chương : Chương I : Thực trạng Công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu, vận tải biển tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thủ Đô Chương II: Giải pháp và kiến nghị về công tác thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thủ Đô

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC