Luận văn Thuế nhà thầu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

1. Tínhcấp thiếtcủa đề tài Trongbốicảnh thị trường thay đổirất nhanh cùngvớinền kinhtế hiện đại, xuhướng toàncầu hóa trong cáclĩnhvực diễn ramạnhmẽ, trong đó toàncầu hóa trong kinhtế là diễn ramạnhmẽ nhất.Với xuhướng này, quá trình đầutưtừnước ngoài vào Việt Nam cùngvới các luồngvốn quốctếsẽ chu chuyển liêntục giữa các quốc gia. Trong xu thế đa đạng hóa đó,lĩnhvực công nghiệp xâydựng vàdịchvụtưvấnvềkỹ thuậtcũng phát triển không kém. Theosố liệu báo cáocủaCục đầutưnước ngoài thì trongnăm 2008, vốn đầutư trực tiếpnước ngoài đăng kýmớitập trung chủyếu vàolĩnhvực công nghiệp và xâydựng có 572dự ánvớitổngsốvốn đăng ký là 32,62tỷ đô laMỹ. Với quy mô như vậy, việc thực hiện và quản lý được các khoản thuế phát sinh trong quá trình đầutư trên của các bên có liên quan thậtsự là quan trọng; và thậtsự càng quan trọnghơn là các khoản thuế đốivới những đốitượng không hiện diệntại Việt Nam, trong đó thuế nhà thầu làmột khoản thuế quan trọngcần phải xem xét vì tính chất phứctạp vàmớimẻcủa nó. Vì lý do này, tác giả đã chọn đề tài nghiêncứu “Thuế nhà thầu ở Việt Nam trongbối cảnhhội nhập” để thực hiện luậnvăn Thạcsỹ. 2. Mục tiêu – Phương pháp nghiêncứu Mục tiêu nghiêncứu Đề tàihướng đến việc thiếtlậpcơ chế và các quy địnhvề chính sách thuế ápdụng đối vớitổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanhtại Việt Nam hoặc có thu nhậptại Việt Nam, qua đó góp phầnbổ sung và hoàn thiện chính sách thuếcủa Việt Nam trongbốicảnhhội nhập kinhtế toàncầu. Phương pháp nghiêncứu Dựa vàonềntảng là Lý thuyết trò chơi và những nhântố có liên quan tronghọc thuyết này để làmcăncứ phân tích các khíacạnh khác nhau trong chính sách thuế nhà thầutại Việt Nam. Cụ thể các nhântốsẽ như sau: · Người chơi (Players): những đốitượng tham gia và chịu tác độngcủa chính sách thuế nhà thầu ngày càng đượcmởrộng trong tiến trình toàncầu hóa vàhội nhậpnền kinh tế quốctế. Trongsố các đốitượng đó thì thuế này chủyếu chi phối đến cáctổ chức không cótư cách pháp nhântạimột quốc gia hoặc các cá nhân không thường trútại quốc gia này. · Giá trị giatăng (Added values): khi nghiêncứu hoàn thiện chính sách thuế nhà thầu thì không những chỉ làm thay đổi các quy định trong thuế này mà còn có tác động đến nhiều loại thuế khác, nhiều chính sách khác trong công tác xâydựng, đầutư mang lạimột giá trịtăng thêm chohệ thống thuếcủa quốc gia. · Quytắc (Rules):cần xem xét cách mà thuế nhà thầu chi phốicũng như tính toánsố thuế phảinộp thông qua các quytắc, từ đó có thể điều chỉnhmột cáchhợp lýhơn các quytắc hiện hành trong thuế này. · Chiếnlược (Tactics):cần phải xem xétkỹ các bên tham gia trong chính sách, điều mà họ mong muốncũng như điều màmột chính sách thuếcần quản lý để có thể đảmbảo tínhtương đốicủamột chính sách thuế, không quácứng nhắc nhưng phải mang tính quản lý nguồn thu cho ngân sách. · Phạm vi (Scope): xác định phạm vi trongmột quá trình tham gia giữa các bênsẽ làm cho những đốitượng nhận thức rõvề vai trò vàvị trícủa mình trong trò chơi giữa các quốc gia khác nhau. Bêncạnh Lý thuyết trò chơi làmnềntảngcơbản trong quá trình nghiêncứu thì đề tài còndựa vàomộtsố phương pháp sau: · Luậnvănsửdụng phương pháptổnghợp và nghiêncứu lý luậncủa cácnước trên thế giới. Bêncạnh đó, còn dùng phương pháp so sánh, phân tíchtừ nhữngsố liệu thông tin thu thập được đểtừ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiệnhơn thuế này. · Ngoài ra luậnvăn còn dùng phương pháp logic trong việchệ thống hóa cácyếutố củavănbản luật và đưa ra phương án phùhợp. 3. Ý nghĩa khoahọc và thực tiễncủa đề tài Đề tàisẽ cungcấp nhữngnội dungnềntảng cho việc nghiêncứu chi tiết, đồng thời góp phầncải cáchmộtbộ phận tronghệ thốngcũng như quá trìnhcải cách thuếcủa Việt Nam, đồng thời cungcấpmột cái nhìntổng quátvềmối quanhệ đặc biệt giữa thuế này với cáclĩnhvực khác như đầutư, xâydựng trong việc thu hútvốnnước ngoài nhằm cósự thay đổi đồngbộ, nhất quán vàhợp lýhơn trongnền kinhtế - xãhội hiện nay. 4. Những điểmnổibậtcủa Luậnvăn Luậnvăn đã tìm hiểu,tổnghợp, nghiêncứu khá chi tiết vàtương đốicụ thể các chính sách thuế nhà thầucủa các quốc gia trên thế giới có ảnhhưởng đến chính sách chungcủa Việt Nam;bản chấtcủa thuế nhà thầu; phân tích được những ưu điểm vàhạn chếcủa chính sách thuế nhà thầu hiện hànhcủa Việt Nam; đề xuất được những giải pháp phùhợp với khuôn khổ chungcủa Đảng và Nhànước, đồng thời phùhợpvới thônglệ quốctế nhằm giúp Việt Nam địnhhướngdần vàonền kinhtế toàncầu. 5. Kếtcấu luậnvăn Ngoài phầnmở đầu, phầnkết luận và phần phụlục, Luậnvăn được chia thành ba chương như sau: Chương 1: Tổng quanvề thuế nhà thầu Chương 2: Thực trạngvề thuế nhà thầu ở Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế nhà thầu ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC