Luận văn Tiêu chuẩn mới về đan rối cho hệ Ba Mode

Khoa học thông tin lượng tử là một ngành phát triển rất nhanh chóng trong nhiều ngành của cơ học lượng tử và lý thuyết thông tin với những ứng dụng nổi bật như phân bố lượng tử và khóa lượng tử. Hiện nay, nó đóng vai trò quan trọng trong số các ngành học của vật lý và công nghệ thông tin. Trong suốt hai thập niên cuối thế kỷ XX, việc nghiên cứu các vấn đề cơ bản của cơ lượng tử và vật lý tính toán là nòng cốt trong việc tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề trọng tâm khoa học thông tin lượng tử, cung cấp các cơ sở nhận thức cho phát triển của các tiêu chuẩn lượng tử và các thuật tính toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC