Luận văn Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã Ea Phê - huyện Krông Pắc - Đăk Lăk

Bệnh khô vằn là bệnh nấm quan trọng nhất trên các giống ngô mới hiện nay ñang trồng rộng rãi ở khắp các miền trồng ngô nước ta. Tùy theo mức ñộ bị bệnh, năng suất ngô trung bình bị giảm từ 20 – 40%.Cây ngô bị bệnh có vết bệnh leo cao tới bắp, bông cờ thì tác hại rất lớn có thể làm mất năng suất 70% và hơn thế nữa. Bệnh gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng của cây ngô song biểu hiện rõ khi cây ngô trỗ cờ ñến làm hạt. Nguyên nhân gây bệnh: Do nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây ra. Bệnh gây hại ở các vụ ngô ñông, xuân và hè thu. Ở vụ ngô xuân bệnh hại nặng thường phát sinh vào thời kỳ 6-7 lá, sau ñó phát triển mạnh tăng nhanh tỷ lệ bệnh vào thời kỳ ra bắp ñến thu hoạch làm khô chết cây con, hoặc thối hỏng bắp ngô. Bệnh hại nghiêm trọng trên các giống ngô mới như LVN-10, CP-888, Bioseed 9681,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC