Luận văn Tìm hiểu cơ chế RMI của Java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bố

Luận văn này giới thiệu một phương hướng suy nghĩ và hiện thực một môi trường hỗ trợ việc tính toán song song và phân bố bằng cách sử dụng cơ chế RMI trong Java. Chương trình hiện thực của luận văn này là một ứng dụng cung cấp cho người sử dụng những tính năng cơ bản để có thể điều khiển môi trường tính toán một cách dễ dàng tiện dụng. Về những tính năng kỹ thuật của môi trường ta có thể nói rằng môi trường cho phép người sử dụng có thể sử dụng các tài nguyên phân bố trên mạng. Cụ thể hơn, môi trường cung cấp cho người sử dụng khả năng sử dụng bộ nhớ và khả năng xử lý của CPU của những máy tính được nối với nhau trên mạng. Chương trình hiện thực còn phục vụ được nhu cầu cần có một cơ chế truy xuất và quản lý hiệu quả các tài nguyên tính toán trên mạng. Ngoài ra, chương trình còn thỏa mãn nhu cầu về tính dễ sử dụng bằng cách cung cấp một giao diện thân thiện. Tính dễ sử dụng là nhờ môi trường hiện thực ra không đòi hỏi một sự nổ lực lớn nào từ phía người sử dụng hệ thống. Chiến lược về cân bằng tải và các chiến lược về Fault Tolerance cho hệ thống cũng được quan tâm giải quyết. Cuối cùng ta thấy, vì Java là một ngôn ngữ lập trình không phụ thuộc vào Platform, vì vậy chương trình hiện thực được cũng không phụ thuộc Platform. Một cách rõ ràng hơn, chương trình có thể chạy trên các hệ điều hành khác nhau một cách dễ dàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC