Luận văn Tìm hiểu di tích Đình Ngọc Chi

Dân tộc Việt Nam có một nền Văn hiến rực rỡ, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã để lại cho thế hệ sau nhiều Di sản Văn hoá vô cùng phong phú, tiêu biểu là những di tích lịch sử văn hoá. Đây là niềm tự hào của Văn hoá Việt Nam là nhân tố nhằm góp phần tạo nên vẻ đẹp, sức mạnh của tinh thần dân tộc, là động lực giúp cho đất nước phát triển kinh tế - xã hội. Di tích lịch sử văn hoá là biểu hiện đặc trưng và văn hoá truyền thống còn tiềm ẩn ở mỗi làng quê Việt Nam. Ở đó biểu hiện những gì thuộc về truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó mỗi di tích lịch sử, kiến trúc cũng chứa đựng những tình cảm, tâm huyết của cha ông. Trải qua bao biến đổi, thăng trầm của lịch sử cùng với những bước đi của dân tộc, di tích cũng mang trong mình dấu ấn và hơi thở của thời gian. Do vậy mà di tích lịch sử là một trong những nơi hội tụ bản sắc văn hoá của dân tộc, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn người Việt Nam qua các thế hệ. Tóm lại, di tích lịch sử văn hoá là tài sản vô cùng quý giá cuả mỗi quốc gia và thế giới. Tuy nhiên, trải qua sự biến đổi, khắc nghiệt của thời gian cùng với chiến tranh liên tiếp xảy ra ở Việt Nam và với sự thiếu hiểu biết của con người là những nhân tố phá hoại di tích. Do đó, ngày nay chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn phát huy những di sản văn hoá quý báu ấy. Di tích lịch sử văn hoá cũng là những minh chứng để phân biệt các quốc gia với nhau, phân biệt nét văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc, đồng thời cũng là dịp tìm về cội nguồn văn hoá truyền thống của dân tộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC