Luận văn Tìm hiểu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường đại học An Giang

Trong Văn kiện hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa VII Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định mục tiêu giáo dục ở nước ta trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội là “Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nên những con người có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạovà có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước những năm 1990 và chuẩn bị cho tương lai” Để thực hiện mục tiêu trên thì trước hết là phải có một đội ngũ giáo viên có đầy đủ những phẩm chất và năng lực cần thiết. Trường sư phạm là nơi phải đào tạo đội ngũ người thầy giáo có đủ phẩm chất và năng lực để đáp ứngyêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước.Như vậy việc hình thành năng lực sư phạm cho người thầy giáo là điều mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm. Để có được năng lực sư phạm,người thầy giáo cần phải có những kiến thức và kỹ năng cần thiết, trong đó kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm là một trong những kỹ năng không thể thiếu được vì kỹ năng này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của công tác dạy học và giáo dục. Hình thành kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm giúp cho giáo viên bình tĩnh, tự tin, bồi dưỡng tư duy sư phạm linh hoạt, mềm dẻo,định hướng được kịp thời hành động sư phạm của mình. Việc ứng xử khéo léo được xem như một thành phần quan trọng của “tài nghệ sư phạm”. {22} Như vậy, trong quá trình đào tạo củanhà trường sư phạm, bên cạnh việc cung cấp cho sinh viên những tri thức khoahọc cơ bản cần phải chú ý hình thành cho sinh viên những kỹ năng sư phạm cần thiết, đặc biệt là kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm. Tuy nhiên,trong nhiều năm giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm An Giang nay là trường Đại họcAnGiang, chúng tôi thấy rằng việc rèn luyện kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm cho sinh viên chưa được tổ chức chu đáo nên kỹ năng này của sinh viên còn yếu. Nhiều sinh viên rất lúng túng khi giải quyết các bài tập tình huống cũng như những tình huống thật trong thựctế cuộc sống. Trước thựctế trên đã thôi thúc tôichọn đề tài “ Tìm hiểu kỹ năng giải quyết tình huống sưphạm của sinh viên trường Đại học AnGiang” với mong muốn góp một phần nhỏ củamình vào việc đào tạo đội ngũ giáo viên có tay nghề vững vàng nhằmđáp ứng yêu cầu của xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC