Luận văn Tìm hiểu một số nghiệp vụ tổ chức thực hiện xuất khẩu trực tiếp hàng dệt may sang thị trường hoa kỳ tại công ty cổ phần may Sài Gòn 3

Trong quá trình học tập chuyên ngành Kinh tế đối n goại tại Trường ĐH Ngoại Thương Cơ Sở 2, người viết đã được trang bị kiến thức về lý luận, các học thuy ết kinh tế và bài giảng về các vấn đề thương mại quốc tế, nghiệp vụ ngoại thương, vận tải giao nh ận và bảo hiểm Và giai đoạn thực tập giữa khóa dành cho sinh viên năm 3 chính là cơ hội để người viết được tiếp cận thực tế, từ đó kết hợp với lý thuy ết đã học có nhận thức khách quan đối với các vấn đề xoay quanh những kiến thức về hoạt động xuất nhập khẩu. Khoảng thời gian thực tập 5 tuần tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng Xuất Nh ập Khẩu, người viết có điều kiện nắm bắt tổng quát chung về tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn 2008-2010 và hoàn thành được bài báo cáo thực tập của mình với đ ề tài: “TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 3”, trong đó đi sâu nghiên cứu nghiệp vụ tổ chức thực hiện xuất khẩu từ khâu chuẩn bị hàng đến khâu giao hàng lên phương tiện vận tải hoặc giao cho người chuyên ch ở do nhà nhập khẩu chỉ định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC