Luận văn Tìm hiểu sự tạo mô sẹo và phát sinh hình thái cây mướp đắng (momordica charantia L.) trong nuôi cấy Invitro

Mướp ñắng hay còn ñược gọi là khổ qua, lương qua (Momordica charantia L.), thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae)có nguồn gốc ở vùng nhiệt ñới châu Phi và miền nam châu Á, hiện nay ñược trồng rộng rãi ở khắp các nơi trong vùng nhiệt ñới và cận nhiệt ñới [28]. Nước ta có khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp với cây mướp ñắng và cho năng suất cao. Mướp ñắng ngoài việc sử dụng làm nguồn thực phẩm còn cung cấp dược liệu cho các nhà bào chế thuốc [26]. Cho ñến nay, ñã có rất nhiều công trình nghiên cứu về mặt dược liệu của cây mướp ñắng (Momordica charantia L.), chủ yếu tập trung vào việc ly trích, phân tích các thành phần hoá học của các hợp chất thứ cấp có trong cây [1],[9]. Trong khi những nghiên cứu về sinh lý cơ bản còn rất ít. Ngoài ra, việc nhân giống cây chủ yếu bằng phương pháp gieo hạt, cây con rất dễ bị bệnh tấn công làm cho năng suất, hàm lượng và chất lượng các hợp chấttự nhiên trong cây giảm sút. Vì vậy, việc nhân giống cây dược liệu ñang ñược cácnhà nuôi cấy mô quan tâm. Nuôi cấy mô tế bào thực vật ñã không ngừng phát triển và ñem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng. Do ñó, ñể có giống cây mướp ñắng ñồng nhất, sạch bệnh và số lượng lớn, nuôi cấy mô cây mướp ñắng ñang trở thành việc làm cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC