Luận văn Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server

Hiện nay ở Việt Nam đã có rất nhiều đơn vị và công ty triển khai hệ thống máy chủ riêng là tất yếu và cần thiết. Nhưng việc xây dựng một hề thống máy chủ có quy mô đòi hỏi những kiến thưc rất chuyên dụng về các dịch vụ, hệ thống mạng và ngay cả về hệ điều hành. Máy chủ thường chạy trên các hệ điều hành Window Server, hoặc các điều hành Linux và Ubuntu. Việc hệ điều hành Window Server khá thân thuộc nhưng hệ điều hành Window Server thì bản quyền khá đắt. Trong khi đó các máy chủ Ubuntu Server được đánh giá là bảo mật, lại hoàn toàn miễn phí(do xây dựng hoàn toàn trên hệ thống nguồn mở). Chính vì việc đáp ứng tốt các yêu cầu vừa có tiết kiệm chi phí vừa có tính ổn định, bảo mật và tốc độ vận hành nên em đã chọn hệ điều hành Ubuntu Server làm đề tài “Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC