Luận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Lan Việt

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và nên kinh tế thế giới. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội cũng như đặt ra không ít các thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì phải lựa chọn cho mình bước đi thích hợp , phải có tầm nhìn chiến lược từ tổ chức sản xuất đến tiếp cận thị trường và đặc biệt, phải có công cụ quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những biện pháp kinh tế, tài chính khác nhau thì kế toán luôn là công cụ chủ yếu và hiệu quả để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong đó, tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra được những hạn chế cần khắc phục và phát huy những nhân tố tích cực để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các hình thức mẫu mã, chủng loại sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, việc thu hồi vốn diễn ra nhanh chóng, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Nhận thức được vai trong quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ; cùng với sự giúp đỡ, chỉ đảo tận tình của thầy giáo- Tiến sĩ Trần Văn Dung và các cán bộ kế toán công ty TNHH Lan Việt, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài : “Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty TNHH Lan Việt” Nội dung luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp sản xuất Chương 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lan Việt. Chương 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lan Việt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC