Luận văn Tổ chức dạy học theo nhóm chương nhiệt học Vật lí lớp 8

Trong những năm qua, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy là một vấn đề rất được quan tâm. Nghị quyết TW2 khóa VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” [49, tr.18]. Với vai trò quan trọng trên, ngành giáo dục cần phải đổi mới về nhiều mặt: Mục tiêu, nội dung, hình thức, cơ sở vật chất, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Một trong những điều quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục là việc đổi mới phương pháp dạy học. Trước đây, GV thường sử dụng cách dạy truyền thống, truyền đạt một chiều, do đó, làm HS trở nên thụ động và không phát huy được hết khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, phương pháp dạy học truyền thống ít chú trọng đến việc rèn luyện, phát triển các kĩ năng sống cần thiết cho HS, trong khi đây là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của HS sau này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC