Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với các khoản thu, chi tại trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng

Hiện nay, các cơsởgiáo dục và ñào tạo ñang ñứng trước thời cơcũng nhưthách thức lớn khi ñược Nhà nước giao quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm vềtài chính cũng nhưhoạt ñộng của ñơn vị. Điều này ñòi hỏi các ñơn vị sự nghiệp phải xây dựng cơ chế hoạt ñộng hiệu quả, tiết kiệm, chính vì vậy công tác kiểm soát nội bộcần phải ñược chú trọng. ỞTrường Đại học TDTT Đà Nẵng hệthống kiểm soát nội bộcủa Trường vẫn còn nhiều bất cập, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của công tác quản lý. Vì vậy, tôi ñã quyết ñịnh chọn ñềtài: “ Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng” ñểnghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp góp phần giải quyết những hạn chếtồn tại trong công tác thu, chi tại ñơn vị. Đối tượng nghiên cứu: KSNB ñối với các khoản thu, chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Các khoản thu, chi chiếm tỉtrọng lớn tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Những ñóng góp của Luân văn: - Vềlý luận: Luận văn hệthống hoá và làm rõ các vấn ñềvề kiểm soát nội bộvà ñặc ñiểm kiểm soát nội bộcác khoản thu chi tại ñơn vịsựnghiệp - Vềthực tiễn: Trên cơsởnghiên cứu thực trạng kiểm soát nội bộ ñối với các khản thu chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, từ ñó phát hiện ra các tồn tại trong việc kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu chi của ñơn vịvà ñưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộtại ñơn vị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY