Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum

Quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dựán đầu tư, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, nguồn vốn cho vay theo dựán đầu tưcủa NHTM ngày càng phổbiến, cơbản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ. Đó cũng đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các NHTM vềsựan toàn và hiệu quảcủa nguồn vốn cho vay theo dựán đầu tư. Bởi vì, các dựán đầu tưthường đòi hỏi sốvốn lớn, thời gian kéo dài và rủi ro rất cao. Để đi đến chấp nhận cho vay, thì thẩm định dự án đầu tưlà khâu quan trọng, quyết định chất lượng cho vay theo dựán của ngân hàng. Xuất phát từthực tiễn đó, việc nghiên cứu hoạt động thẩm định cho vay theo dựán đầu tưtại Chi nhánh nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện, những kiến nghịphù hợp là hết sức cần thiết. Do vậy, tác giảchọn đềtài "Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dựán đầu tưtại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum" đểlàm đềtài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC