Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần VINATEX Đà Nẵng

1. Lý do chọn đềtài Tiền lương là công cụkích thích tính năng động, sáng tạo, ý chí học tập, tính kỷluật, nâng cao hiệu quảvà tăng năng suất đối với người lao động ngoài ra nó còn thểhiện sự đánh giá chính xác của xã hội đối với tài năng, trí tuệ, năng lực, kết quảlao động và cống hiến của mỗi người. Công ty Cổphần Vinatex Đà Nẵng luôn chú ý việc hoàn thiện công tác trảlương, kết hợp giữa khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần đối với người lao động, nhờvậy đã tạo ra động lực làm việc cho người lao động nên đơn vịngày càng phát triển. Tuy nhiên, công tác trảlương tại Công ty vẫn còn một sốtồn tại nhưviệc xác định quỹlương, phụcấp, tiền thưởng và phúc lợi còn chưa hợp lý, vì thếcông tác trảlương chưa thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, thu hút và duy trì lực lượng lao động, khuyến khích người có tài và người làm việc giỏi. Chính vì những lý do trên tôi đã chọn đềtài: “Hoàn thiện công tác trảlương cho người lao động tại Công ty Cổphần Vinatex Đà Nẵng” đểnghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệthống hóa những vấn đềlý luận liên quan đến công tác trả lương cho người lao động trong công ty; - Phân tích thực trạng và nghiên cứu các vấn đềcó liên quan đến việc trảlương tại Công ty Cổphần Vinatex Đà Nẵng; - Dựa trên cơsởphân tích những ưu điểm, những hạn chế đểtừ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác trả lương cho người lao động, tạo đòn bẩy khuyến khích và thúc đẩy sản suất đưa Công ty Cổphần Vinatex Đà Nẵng ngày càng phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC