Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Đà Nẵng

Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thểthiếu trong hệthống các chính sách phát triển kinh tếxã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội, trên cơsởtổchức lại Ngân hàng Phục vụngười nghèo đểthực hiện nhiệm vụcho vay hộnghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong quá trình cho vay hộnghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đềlà tăng trưởng tín dụng chưa đều, khảnăng tiếp cận vốn tín dụng còn thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, quy trình tín dụng hộ nghèo chưa thật sự bền vững. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sửdụng có hiệu quảvốn vay, chất lượng tín dụng được nâng cao nhằm bảo đảm cho sựphát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, đồng thời người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói là một vấn đề được cảxã hội quan tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC