Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển Việt Nam

Trong nhữngnăm qua, xuất khẩu luôn đóng vai tròhếtsức quan trọng đốivới việctăng trưởng kinhtế, góp phần giải quyết việc làm,tăng thu nhập và xóa đói, giảm nghèo. Chính Phủ ta đã xâydựng những chính sách đúng đắn trêncơsở khoahọc, hài hòa giữamục tiêu kinhtế, xãhộicũng như môi trường nhằm thúc đẩyphát triển xuấtkhẩu theo tiêu chíphát triển bền vững. Hoạt động xuất khẩu đượchỗ trợ qua nhiều kênhdưới nhiều hình thức khác nhau, ngoài việctạomọi điều kiện thuậnlợivềcơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, Chính phủ đã có những biện phápcụ thểhỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩuvềvốn thông qua chính sách tíndụng xuất khẩucủa Nhànước trong giai đoạn hiện nay. Hòa cùng kênhhỗ trợvốn cho các doanh nghiệp xuất khẩutừ Ngân hàng thươngmại, Nhànướccũng đưa ra chính sách tíndụng xuất khẩu mang tính chất ưu đãi được thực hiện chủyếu qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam ( tiền thân là Quỹhỗ trợ phát triển). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu thành lập NHPTcũnggặp không ít khó khăn và hạn chế. Vìvậy, việc nghiên cứu thựctế để đưa ra nhữngmộtsố kiến nghị, phươnghướng và giải pháp để hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu là vô cùngcần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC