Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀTÀI Thông tin vềchi phí rất cần thiết cho các quyết định kinh doanh của các nhà quản trị. Biết và hiểu được chi phí sẽgiúp các nhà quản trịdễdàng giải chi phí với chức năng là một bộphận cung cấp thông tin chi phí trong hệthống thông tin kếtoán sẽgiúp nhà quản trịthực hiện được các mục tiêu kinh doanh. Công ty Bia Huếlà đơn vịliên doanh giữa nhà máy bia Huếvới công ty bia Caslberg của Đan Mạch, trải qua gần hai mươi năm hoạt động Công ty đã đóng góp rất lớn trong tổng thu ngân sách của tỉnh nhà đồng thời giải quyết hàng trăm việc làm cho lao động trực tiếp, hàng ngàn việc làm cho lao động gián tiếp. Trong những năm tới, cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất bia ngày một khốc liệt hơn. Một trong những giải pháp được coi là có hiệu quảvà thiết thực đểtăng cường năng lực quyết định kinh doanh đó là nâng cao chất lượng của thông tin kếtoán, đặc biệt là thông tin vềchi phí. Xuất phát từ những yêu cầu trên đồng thời góp phần vào việc hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế, tác giảnhận thấy đây là một vấn đề rất cần thiết và mang tính thời sự không những cho công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty Bia Huế mà còn rất cần thiết cho ngành và các cấp quản lý tại địa phương. 2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1. Mục đích nghiên cứu. Cùng với việc hệthống hóa các lý luận chung vềbản chất, vai trò và nội dung của kếtoán quản trịchi phí trong doanh nghiệp, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng nội dung kế toán quản trị chi phí ở Công ty Bia Huế, từ đó xây dựng các giải pháp chủyếu nhằm hoàn 4 thiện kếtoán KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế. 2.2. Phạm vi nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu luận văn là hoàn thiện công tác kếtoán quản trịchi phí tại Công ty Bia Huế. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu. - Thực trạng KTQT chi phí của Công ty Bia Huế - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế. 3.2 Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp thu thập dữliệu thứcấp - Phương pháp thống kê, tổng hợp sốliệu - Phương pháp phỏng vấn 4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN. - Ý nghĩa khoa học: Luận văn góp phần hệthống hóa vấn đềcơ bản vềlý luận KTQT chi phí, thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế đồng thời đềxuất một sốgiải pháp chủyếu nhằm hoàn thiện công tác tổchức KTQT chi phí tại đơn vị. - Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của luận văn góp phần giải quyết những vấn đềphát sinh cần phải giải quyết trong quản trịchi phí cả vềlý luận và thực tếtrong quá trình hoạt động của Công ty Bia Huế. 5. BỐCỤC LUẬN VĂN: Luận văn được trình bày 105 trang, nội dung được kết cấu nhưsau: Chương 1:Cơsởlý luận vềKTQT chi phí trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế Chương 3: Giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC