Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

Hiện nay lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tại sân bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thị phần bị chia sẻ nhiều, giá thuê mặt bằng tăng gấp nhiều lần, mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp. Bên cạnh đó giá nguyên nhiên vật liệu trên thịtrường không ổn định, luôn biến động tăng làm tăng chi phí sản xuất làm cho sản xuất lợi nhuận giảm. Tuy nhiên hiện tại Công ty dịch vụkhông sân bay Đà Nẵng chưa có KTQT thực sự đầy đủmà chủyếu dừng lại ởviệc lập các kếhoạch. Công việc của KTQT chi phí được thực hiện đan xen giữa nhiều bộphận mà chưa có bộphận chuyên trách, chưa khai thác hết ứng dụng của KTQT đối với Công ty. Vì vậy KTQT sẽlà công cụcung cấp thông tin cần thiết, hữu hiệu giúp các nhà quản trịcủa Công ty kiểm tra các hoạt động kinh doanh, thực hiện mục tiêu đềra một cách chắc chắn, hiệu quảcũng như đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đểtận dụng cơhội, hạn chếcác rủi ro, hướng tới tồn tại và phát triển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC