Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

Bảo hiểm xãhội là chính sách an sinh xãhội quan trọng tronghệ thống chính sách xãhội được Đảng và Nhànước đặc biệt quan tâm. Con ngườivừa làmục tiêu,vừa là độnglực trongsự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, làyếutố quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định trong quá trình phát triển đấtnước, vìvậy việc chăm sócsức khỏe vàbảo đảm an sinh xãhội làmột trong những nhiệmvụhàng đầu của Đảng, Nhà nước và cộng đồngxã hội. Chính sáchbảo hiểm xãhội hiện nay đượcmởrộng đếnmọi người lao động thuộc các thành phần kinhtế. Vì thế,số người lao động tham gia BHXH ngày càng giatăng,tạo nênmộtlượng quỹ BHXHrấtlớn. Đồng thời để đảmbảo việc chi trảkịp thời, chính xác, đúng đốitượng,tận tay cho người đượchưởngcũng làmột việc khôngmấy giản đơn. Trong khi đó quá trình giải quyết chế độ chính sáchcủahệ thống BHXH còn quálỏnglẻo,tạo nhiều khehở để ngườisửdụng lao động và người lao động cócơhộichiếmdụngmộtlượng quỹ khá lớn. Hiện nayhệ thống BHXH chưa kiểm soát được các khoản chi như: chi trảlươnghưu và trợcấp BHXH hàng tháng, chế độ ốm đauthaisản-nghỉdưỡngsức, chế độbảo hiểm thất nghiệp, chế độ trợcấp 1lần, chi phí khám chữabệnh làm thất thoátmộtlượng quỹ BHXH, quỹ BHYTrấtlớn và tình trạng đó kéo dàirất nhiềunăm qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC