Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện luân chuyển chứng từ kế toán tại văn phòng khu cự miền Trung - Tổng công ty hàng không Việt Nam

Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong đó nòng cốt là Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đang nổ lực đểchuyển đổi thành một hãng hàng không tầm cởtrong khu vực nhằm đưa đến một hình ảnh và vịthếmới của hãng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không. Văn phòng khu vực miền Trung là một đơn vịhạch toán trực thuộc của Tổng Công ty hàng không Việt Nam. Trong đó, chức năng chủyếu là tổchức các hoạt động bán tại khu vực miền Trung và thực hiện các khoản chi cho hoạt động kinh doanh của đơn vịcũng nhưmột sốkhoản chi cho Hãng. Vấn đềluân chuyển chứng từ đặt ra có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với văn phòng nói riêng và đối với Tổng Công ty nói chung. Thực tếcông tác luân chuyển chứng từ vẫn đảm bảo được quy định của Tổng công ty. Tuy vậy vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Đó là việc luân chuyển chứng từ giữa các khâu và bộphận chưa đồng bộ, thông tin còn trùng lắp, cơ chếtrách nhiệm chưa cao, ý thức tiết kiệm chưa chú trọng nhiều. Việc kiểm soát chứng từchỉmang tính hợp lý, hợp lệvà cung cấp thông tin đến quản lý chưa cao. Các cấp quản lý còn chưa nhìn nhận lưu chuyển chứng từgóp phần đáng kểvào công tác kiểm soát tại đơn vị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC