Luận văn Tóm tắt Kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Thưc tế, việc kiểm soát chi ngân sách ởcác đơn vịsựnghiệp y tếcòn rất nhiều hạn chế, các đơn vịchưa thật sựquan tâm đến kiểm soát ngân sách cũng nhưchưa có một quy trình kiểm soát cụthể, chặt chẽvà hiệu quả. Là một đơn vị sự nghiệp y tế - Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng không nằm ngoài hạn chếtrên. Trung tâm đã và đang phấn đấu vượt trên khảnăng của Bệnh viện hạng 3 với nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung và nhân dân trong quận nói riêng. Để đáp ứng được nhu cầu đó, cần có cơ chế quản lý tài chính, cũng nhưvấn đềkiểm soát thu chi ngân sách phù hợp và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC