Luận văn Tóm tắt Kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung

1. Tính cấp thiết của đềtài: Kiểm soát chi phí doanh nghiệp ởthời nào cũng rất quan trọng, nhất là trong thời đại ngày nay khi tình hình cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt, thành công sẽthuộc vềmột doanh nghiệp được kiểm soát chi phí chặt chẽ. Xuất phát từnhận thức vềlợi ích của kếtoán quản trị đối với các kếhoạch phát triển kinh doanh, hầu hết các nước đều có kết luận chung là kếtoán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chi phí, cung cấp thông tin một cách thường xuyên và liên tục cho việc ra các quyết định kinh doanh. Đối với các nhà quản lý thì chi phí là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì thu được lợi nhuận nhiều hay ít là chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do đó, kiếm soát chi phí là vấn đềcấp thiết và mang tính sống còn đối với DN. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí nên tác giảchọn ” Kiểm soát chi phí tại Công ty CổPhần XNK Thủy Sản Miền Trung ” làm đềtài nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Vềmặt lý luận: Luận văn khái quát hóa một sốvấn đềlý luận chung vềchi phí và vai trò của kiểm soát quản trịchi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. - Vềmặt thực tiển :Nghiên cứu thực trạng kiểm soát quản trị chi phí tại Công Ty CổPhần XNK Thủy Sản Miền Trung năm 2010 nhằm đềra một sốgiải pháp tăng cường kiểm soát chi phí đểnâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh tại Công Ty CổPhần XNK Thủy Sản Miền Trung 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: là các loại chi phí và tình hình kiểm soát quản trịchi chí tại Công Ty CổPhần XNK Thủy Sản Miền Trung - Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng kếtoán quản trị đểkiểm soát chi phí tại Công Ty CổPhần XNK Thủy Sản Miền Trung năm 2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC