Luận văn Tóm tắt Mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam

Thực hiện đườnglối đổimớicủa Đảng và Nhànước, trong nhữngnăm qua nhằm chuyểnnền kinhtếnước tatừtự cungtựcấp,tập trung baocấp sangnền kinhtế thị trường cósự quản lýcủa Nhànước theo địnhhướng XHCN,nền kinhtế nói chung vànền kinhtế Nông nghiệp Việt Nam nói riêng đã đạt được những thànhtựuhếtsức quan trọng:Lạm phát được kiềm chế ởmức thấp, đờisốngcủa đạibộ phận dân chúng đượccải thiện rõrệt. Tuy nhiên bêncạnhsựtăng thu nhập củasố đông dâncư,vẫn còntồntạimộtbộ phận dân chúng nghèo khổ, hầuhếtsốngtập trung ở các vùng nông thôn, miền núihải đảo, vùng sâu vùng xa .Một xãhộivớisự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra ngàymột sâusắc, khoảng cách giàu nghèo ngàymộtrộng, nhưvậy đã đặt ramột thách thức đốivới các nhà hoạch định chính sách làm thế nào để đưa ra những giải pháp phù hợp để kinh tế xã hội phát triển, đời sống được nâng cao đồng đều trong dân chúngbởimộtnềnsản xuất hàng hoá không thể phát triển hoàn chỉnhnếu còn đại đasố dân chúng ở nông thôn còn nghèo khổ. Điều này không những ảnhhưởngvềmặt chính trị - xãhội mà còn ảnhhưởngvềmặt kinhtế,nền kinhtế phát triển không đồng đều , quặt quẹo – dosự chênhlệchvềmức độ phát triển giữa nông thôn và thành th ị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC