Luận văn Tóm tắt Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng Nam

Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động rất quan trọng của ngân hàng. Nhờ hoạt động tín dụng, các chủ thể trong nền kinh tế có thể tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, tiêu dùng.Trong những năm gần đây, hoạt động của các Ngân hàng thương mại trong nước đã có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ . Tuy nhiên đứng trước những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế cũng như của người tiêu dùng, các ngân hàng phải tìm ra nhiều hướng đi để đứng vững trong cơ chế thị trường. Và mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng là một hướng đi như thế. Nhận thức được điều đó, trong thời gian gian qua, Ngân hàng đầu tư phát triển Quảng Nam đã chú trọng đến hoạt động cho vay tiêu dùng với nhiều loại hình như cho vay mua nhà, vay mua ô tô, du lịch.và đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh vẫn còn nhiều khiếm khuyết về đối tượng, phạm vi, mạng lưới, hình thức cho vay, các chính sách thu hút khách hàng, chất lượng nguồn nhân lực. Xuất phát từ thực tiễn như trên, tác giả đã chọn đề tài “ Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư phát triển Quảng Nam” là đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC