Luận văn Tóm tắt Mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

1. Tính cấp thiết của đềtài nghiên cứu NHNT ĐN là Chi nhánh trực thuộc NHNT VN, hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP ĐN. Tại đây, hoạt động của Chi nhánh chủyếu là huy động vốn để cho vay phát triển kinh tế, phục vụ đời sống xã hội. Để khẳng định vịthếcủa mình giữa xu hướng vận động của thịtrường và tính hiệu quảtrong hoạt động tín dụng của Chi nhánh, giữa quá trình hoàn thiện và thực trạng hoạt động của Chi nhánh đang đặt ra những thử thách nội tại; đó là hoạt động tín dụng của Chi nhánh còn đơn điệu về sản phẩm tín dụng, còn tiềm ẩn những yếu tốkhông vững chắc trong chiếm lĩnh thị trường, cơ cấu nguồn vốn, dư nợ tín dụng đối với các thành phần kinh tế, chưa tạo động lực đểmởrộng và nâng cao khảnăng cạnh tranh của Chi nhánh. Xuất phát từnhận thức trên, đềtài “Mởrộng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng” được lựa chọn nghiên cứu cho luận văn. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệthống hóa cơsởlý luận vềmởrộng hoạt động tín dụng NHTM - Phân tích thực trạng mở rộng hoạt động tín dụng của NHNT ĐN trong thời gian qua - Đềxuất các giải pháp mởrộng hoạt động tín dụng tại NHNT ĐN 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Các vấn đề về lý luận và thực tế mở rộng hoạt động tín dụng tại NHNT ĐN trong thời gian qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC