Luận văn Tóm tắt Mở rộng kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động kinh doanh ngoại tệ sẽ góp phần giúp các NHTM bắt kịp với tốc độ phát triển của nền kinh tế thế giới, thu hút khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh và bổ sung thu nhập chongân hàng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum là Chi nhánhcó quy mô và truyền thống hoạt động đáng kể trên một địa bàn được coi là “ngã ba quốc tế”, tiềm năng rất hứa hẹn. Nắm rõ tầm quan trọng ấy, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum đã dần mở rộng và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh này. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại tệ(KDNT)với nội dung nói trên trong các năm qua còn nhiều hạn chế. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Mở rộng kinhdoanh ngoại tệ tại Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum” cho luận văn tốt nghiệp cao học. 2. Mục tiêu nghiên cứu -Hệ thống hoá lý luận cơ bản về kinh doanh ngoại tệ và mở rộng kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại; -Đánh giá đúng thực trạng mở rộng, đúc kết những thành quả, và nhất là những hạn chế trong hoạt động này của Chi nhánh. - Đề xuất các giải pháp mở rộng hoạt động KDNT tại Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC