Luận văn Tóm tắt Mở rộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

1. Tính cấp thiết của đềtài Hoạt động ngoại thương ngày càng có vịtrí quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. Nhưmột mắt xích không thể thiếu được trong hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động thanh toán quốc tếcủa các Ngân hàng ngày càng có vịtrí và vai trò quan trọng, nó được coi là công cụ, là cầu nối trong quan hệkinh tế, và thương mại giữa các nước trên thếgiới. Với những ưu điểm vượt trội của mình, phương thức tín dụng chứng từngày càng trởnên phổbiến trong hoạt động thanh toán quốc tế. Vì vậy việc mở rộng phương thức thanh toán này tại các Ngân hàng ởViệt Nam là một nhu cầu cấp thiết đểthúc đẩy sựphát triển của hoạt động thanh toán quốc tế. Ngân hàng NNo&PTNT Quảng Bình qua hơn 10 năm tham gia hoạt động thanh toán quốc tế, bên cạnh những thành quả đã đạt được thì việc áp dụng phương thức tín dụng chứng từtại Ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn và chưa thực sựtương xứng với quy mô phát triển của Ngân hàng. Xuất phát từnhững lí do đó nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Mởrộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từtại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình” để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệthống hóa những vấn đềlý luận liên quan đến mởrộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; - Phân tích, đánh giá thực trạng mởrộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từtại NHN O &PTNT tỉnh Quảng Bình và khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến mởrộng phương thức TDCT tại Ngân hàng (cảvềsốlượng và chất lượng);

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC