Luận văn Tóm tắt Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

Các doanh nghiệp ở Việt Nam luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế, vì các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của các doanh nghiệp đối với nền kinh tếvà với sựnghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Nền kinh tếcủa Việt Nam sẽlấy cơ sởtừcác doanh nghiệp, coi đây là trọng tâm và đường lối phát triển đất nước, điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển và với điều kiện cụthểcủa nước ta hiện nay. Thếnhưng đểcác doanh nghiệp phát huy hết vai trò của mình thì cần có một sựquan tâm thoả đáng từChính phủvà ngân hàng thương mại trong việc giải quyết những khó khăn về vốn cho sản xuất. Thiếu vốn đểkinh doanh nhưng lại rất khó được tiếp cận với vốn tín dụng ngân hàng, đây là một thực tếvẫn tồn tại trong những năm qua ởViệt Nam, gây ra những trởngại không nhỏcho sự phát triển của các doanh nghiệp. Phú Yên là một tỉnh thành đang từng bước phát triển và một thực trạng cho thấy các doanh nghiệp ở đây chưa thực sựphát huy hết tiềm năng của mình, mà nguyên nhân chính là chưa nhận được nhiều sựhỗ trợtừphía ngân hàng. Vì thế, tôi chọn đềtài “ Mởrộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên” làm đềtài nghiên cứu của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC