Luận văn Tóm tắt Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Nhân lực là một yếu tốquan trọng cho thành công của một tổ chức. Sựhài lòng của nhân viên làm họlàm việc hết mình ñểcống hiến cho công ty. Việc ño lường sựhài lòng của nhân viên nhằm xác ñịnh những yếu tố tác ñộng nhiều nhất ñến sự hài lòng của nhân viên; giúp công ty có thểhiểu rõ hơn vềmức ñộthoảmãn của nhân viên. Từ ñó có những quyết ñịnh chính xác hơn ñể cải thiện môi trường làm việc, dùng ñúng người ñúng việc, khai thác nguồn lực con người trong công ty và mang lại sựhài lòng cao nhất cho nhân viên. Xu hướng phát triển nền kinh tế: Nền kinh tếthịtrường ngày càng phát triển mởra nhiều cơhội việc làm cho người lao ñộng. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao, mà con người là một nguồn lực quan trọng trong việc tạo lợi thếcạnh tranh cho doanh nghiệp. Những áp lực từ nền kinh tế, từ thị trường cạnh tranh bắt buộc các doanh nghiệp phải chú ý hơn ñến yếu tốcon người trong tổ chức, trong ñó có vấn ñềlàm hài lòng nhân viên. Xu hướng kinh doanh ngày nay ña số các doanh nghiệp lấy khách hàng làm triết lí kinh doanh. Và thành phần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, làm khách hàng hài lòng không ai khácmà chính là nhân viên. Nhân viên chính là trung gian ñểdoanh nghiệp làm hài lòng khách hàng. Khi nhân viên hài lòng họsẽcó thái ñộ, hành vi tích cực nâng cao doanh sốvà xây dựng uy tín doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC